Rutin Testler

Kadınların bazı sağlık taramalarını düzenli ve zamanında yaptırması hayat kurtarıyor. Henüz belirtilerine rastlanmayan bir hastalığı veya risk faktörünü ortaya çıkaran tarama testlerini yaptırmak için hastalanmayı beklemeniz gerekmiyor.

Sağlıklı kadınların da önleyici tedbir olarak belli aralıklarla tarama testlerini yaptırması hayati önem taşıyor. Kanser tarama testleri, mamografi, pap smear, kemik dansitometresi, şeker, kolesterol, tiroit, D vitamini düzeyi gibi testler ihmale gelmiyor.

Tarama testleri; henüz belirtilerine rastlanmayan bir hastalığı, zararlı bir durumu veya risk faktörlerini belirlemek için yapılan testlerdir. Jinekolojik muayenelerin, kanser tarama ve kan testlerinin yaptırılması için bazı şikayetlerin ortaya çıkmasını beklemek doğru bir yaklaşım değildir. Sağlıklı kadınların da önleyici tedbir olarak belli aralıklarla tarama testlerini yaptırması gerekir.

Hayat kurtarıcı testlerin başında kanser tarama testleri geliyor. Kanser tarama testleri ile ne kadar erken tanı konulursa tedavi şansı da o kadar iyi olur. Ultrasonografi eşliğinde yapılan yıllık jinekolojik muayene ile yumurtalıklardaki kitleler henüz küçükken saptanabilir. Yumurtalık kanseri genellikle belirti vermeden ilerler ve şikayetler ortaya çıktığında tedavi şansı azalmış olur. Erken evrede yakalanan yumurtalık kanserinde tedavi şansı yüzde 90 iken ilerlemiş yumurtalık kanserinde tedavi şansı yüzde 25’e düşer.